دوره های مجازی

دوره‌های مجازی صدای هنر شامل دوره‌های مهارتی و دوه‌های نظری است. دوره‌های مهارتی و عملی ساز و آواز صورت خصوصی با استاد در زمان مقرر برگزار می‌شود. و دوره‌های نظری به صورت کلاس‌های گروهی از طریق نرم‌افزار تخصصی دوره‌های مجازی «Adobe Connect» در مدت دوره و در زمان‌های مشخص برگزار می‌شود.