درباره ما

درباره ما

مرکز آموزشی پژوهشی صدای هنر توسط اردوان و پژمان طاهری، دانش آموختگان موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین، در شهریور سال 1394 در شهر گرگان بنا نهاده شد. صدای هنر با توجه به پتانسیل بالا و البته هدایت نشده‌ی موسیقی در این منطقه و در ادامه‌ی فعالیت‌های اجرایی، هنری، پژوهشی، تألیفی و آموزشی پژمان و اردوان طاهری در شهر اجدادی  شکل گرفت و مرکزی شد برای آموزش اصولی و علمی هنر موسیقی.

در تابستان سال 1398 با توجه به نیازهای یک مرکز آموزشی پژوهشی هنری با تخصص موسیقی، صدای هنر به محل جدید منتقل شد؛ جایی که با طراحی کاربردی بسیار متفاوت و نگاه مدولار به معماری داخلی برای اهداف بلند مدت مرکز طراحی و آماده شده بود.

در صدای هنر، سه اصل بنیادین آموزشی وجود دارد:

  • اصالت هنری در آموزش
  • تخصص مدرسان
  • تربیت شخصیت هنری هنرجویان